حرف های شنیدنی

هـــــــے..

بــا حَـــرفـــاشــون
بــا رَفــتـــاراشــون

سَــردِت مــیکُــنَـــن
نـــاراحَتِــت میــکُنَن

دَهَـــنِتـــو میــبَـــندَن
بَــعــد میــگَـن نیــســتی؟

ســاکِتی...سَـرِت شــلــوغـه
مَـــشــغـــولــی...

عکس و تصویر ⇦خُـــــدارو شـــکـر⇨ ⇦بـَعـــدِ ایـــن هَـمــــہ زنــدگـے بــالاخـــرہ ⇦مَـنــَــم یــــہ چیــــزے شـُــدمــــ … ⇦•°فــَـــرامُــــوش°•⇨♥ شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 06:14 ب.ظ توسط محبــــــ❤️ـــوبه .... نظرات()