حرف های شنیدنی

دلم براش تنگ شدع....

+فرامــوشـ کُنـ
-چیوُ؟:)
 +زِندِگیــتــو
-آخِهـ دوسِشـ دارَمـ:)
+چیو دوسـتـ داریـ؟
-زِندِگیمو دیـگِهـ:)
+ پـَ چِــرا هَمـیـشِهـ آرِزویـِ مَرگـ میـکُنیـ؟
 -چونـ زِندِگیـم پیـشـَمـ نیـسـ:)
عکس و تصویر یِه دُخْتَر بْا هَمْهْ چْی کِنْار میْادْ وَلیْ با بْی تَوجُهیْ کِنْارْ مْیره ^-^


♥ سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 07:47 ب.ظ توسط محبــــــ❤️ـــوبه .... نظرات()