حرف های شنیدنی

یه شبایی..یه شبایی اصلا نگذشت اما ما ازش گذشتیم...
یه شبایی هم
بدگذشت...سخت گذشت...با درد گذشت...
یه شبایی

یه شبایی اصلا نگذشت اما ما ازش گذشتیم...
یه شبایی هم
بدگذشت...سخت گذشت...با درد گذشت...
یه شبایی داد زدیم اما جز دلمون هیچ کس صدامونو نشنید...
یه شبایی همه چی بود به جز اونی که باید می بود...
یه شبایی هوا عجیب دونفره بود
اما همون شبا ما بودیم وتنهاییمون...
یه شبایی نفسمون برید از این همه بغض...
یه شبایی نفس کم اوردیم اما دووم آوردیم...
یه شبایی فقط زنده بودیم زندگی نکردیم...
یه شبایی زنده هم نبودیم فقط بودیم...
همین.


♥ جمعه 8 مرداد 1395 ساعت 06:05 ب.ظ توسط محبــــــ❤️ـــوبه .... نظرات()