حرف های شنیدنی

عشق


عکس و تصویر قشنگتــرین پـازل دنیـاسـت وقتــی فـاصـله ی انگشتانــم بـا انگشتـان تــــ❥ــــوپــرمیشــود...

  زیـبـا تـریـنـ پـازل دنـیـاسـتـ وقـتـے 


 
فـاصـلـهـ انـگـشـتـانـمــ


 
بـا انـگـشـتـانـ تــ♥ــو پـر مـے شــود


 
بـــی تــو هـیـچــ نـمیـخـواهــمــ


نـه اســمــانــ نـه زمـیـنــ نـه بـارانـ نـه خـیسـ شـدن نه تازگی 


  گرماے دسـتـانـتــ را بـه مـنـ بـدهـ

 
و هـمـه چـیـز را از مـنــ بـگـیـر ♥ چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 ساعت 11:32 ق.ظ توسط محبــــــ❤️ـــوبه .... نظرات()