حرف های شنیدنی

سنگ باش

عکس و تصویر من باختم! به خودباختم,,, به آدمهای فرشته نما,,,باختم به شاهزادهای,,,شهرقلبهای سنگی وحال درگوشه اتاقم,,,تنها حماقت ...

من باختم!
به خودباختم,,,
به آدمهای فرشته نما,,,باختم
به شاهزادهای,,,شهرقلبهای سنگی
وحال
درگوشه اتاقم,,,تنها
حماقت هایم,,,رامی شمارم
وآرام
این جمله
زاده می شود
"سنگ باش
تاسنگسارنشوی"♥ شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 07:43 ب.ظ توسط محبــــــ❤️ـــوبه .... نظرات()